Статті
Особливості регулювання законодавством Ефіопії питання державної реєстрації актів цивільного стану

На сьогодні державна реєстрація актів цивільного стану в Ефіопії регулюється Цивільним кодексом країни (далі – ЦК), який був прийнятий Законом №165 від 05.05.1960 р., Законом про реєстрацію актів цивільного стану та національної ідентифікаційної картки №760/2012 від 12.08.2012 р., зі змінами, внесеними Законом №1049/2017 від 07.08.2017 р., а також Постановою Ради Міністрів Ефіопії про утворення Агентства з реєстрації актів цивільного стану (Vital Events Registration Agency) №278/2012 від 31.12.2012 р.

До 2012 р. Цивільний кодекс Ефіопії регламентував реєстрацію лише народження, смерті та укладення шлюбу. З огляду на архаїстичні та застаріли положення ЦК, у 2012 р. Парламент і Рада Міністрів Ефіопії розпочали нормотворчу та методологічну роботу з питань прийняття спеціальних законодавчих актів, які би уніфікували та адаптували до викликів сьогодення положення Цивільного кодексу країни. Саме на аналізі згаданих спеціальних актів сфокусована увага даного матеріалу.

Головними складнощами на шляху до розбудови в Ефіопії повноцінної системи державної реєстрації актів цивільного стану було і залишається:

 

  • нерозвиненість організаційно-технічної інфраструктури системи органів державної реєстрації актів цивільного стану;
  • відсутність кваліфікованого персоналу, у т.ч. з огляду на низький загальний рівень освіти в Ефіопії;
  • низький рівень урбанізації (80% населення країни проживає у сільській місцевості);
  • велика кількість населення (близько 105 млн. осіб, друга за численністю населення країна Африки після Нігерії);
  • великий розмір країни (має площу близько 1,1 млн. км2) та існування значної кількості віддалених важкодоступних гірських районів і, головне
  • брак інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості та переваг державної реєстрації актів цивільного стану, що обумовлює існування великої частини населення, яке не реєструє виникнення, припинення або зміни своїх цивільних прав і обов’язків.

 

Остання з перерахованих проблем характерна не лише для Ефіопії, але й для більшості країн африканського континенту. Так, за даними Світового банку, рівень «недокументування» населення в країнах Підсахарської Африки є найвищим у світі – в регіоні майже 37% населення
не має офіційних документів, які посвідчують особу, а рівень відсутності документів про реєстрацію народження сягає 43%. Усвідомлення цієї проблеми спонукало Африканський Союз, міжнародну організацію, яка об’єднує всі 55 держав Африки, оголосити 10 серпня кожного року «Африканським днем реєстрації актів цивільного стану та демографічної статистики», а період 2017-2026 рр. – «Десятиріччям перебудови систем реєстрації актів цивільного стану та демографічної статистики на континентальному, регіональному та національному рівнях».

У 2018 р. відзначення «Африканського дня реєстрації актів цивільного стану та демографічної статистики» проходило під гаслом «Розвиток інноваційних універсальних систем реєстрації актів цивільного стану та демографічної статистики для ефективного управління та кращого життя». За словами очільника Африканського Союзу Мусси Факі Махамата, поширеною назвою цього явища (масового недокументування населення) є «Ганьба невидимості» («Scandal of Invisibility»), тобто продовження існування в Африці «неадекватної системи реєстрації актів цивільного стану, що робить найбіднішу частину населення невидимою та призводить до її маргіналізації та обмеження доступу до соціально-економічної допомоги».

З метою вирішення існуючих проблем у сфері реєстрації актів цивільного в Ефіопії Постановою Ради Міністрів від 31.12.2012 р. було створено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації актів цивільного стану – Агентство Ефіопії з реєстрації актів цивільного стану (далі – Агентство), яке підпорядковано Міністерству юстиції та має окремий юридичний статус. Головний офіс Агентства, яке загалом має 17 тис. регіональних відділів (кількість яких планується збільшити до 19 тис.), розташований у міській адміністрації столиці Ефіопії м. Аддис-Абеби.

До сфери компетенції Агентства належать:

 

  • проведення реєстрації та документування громадян відповідними свідоцтвами та забезпечення зберігання та ведення реєстрів та видачу заявникам відповідних виписок і свідоцтв (ст. 60 ЦК Ефіопії та п. 15 Закону);
  • співпраця та координація з регіональними відділами;
  • забезпечення реєстраційними книгами та бланками свідоцтв регіональних відділів, дипломатичних установ Ефіопії за кордоном та капітанів морських суден. Слід зазначити, що статтями 57 і 58 ЦК Ефіопії передбачено, що консульські посадові особи, які працюють за кордоном, у межах їх територіальної компетенції, виконують функції з реєстрації актів цивільного стану. Капітани морських суден, які ходять під державними прапором Ефіопії, виконують функції з реєстрації актів цивільного стану народжень, смертей та укладення шлюбу; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності реєстрації актів цивільного стану;
  • упровадження централізованої бази зберігання даних та їх обміну.

 

За період 2017-2018 рр. Агентством було зареєстровано 960 тис. народжень, 210 тис. шлюбів, 8 тис. розлучень, 180 тис. смертей та 556 випадків усиновлення.

На противагу ЦК Ефіопії, Законом про реєстрацію актів цивільного стану та національної ідентифікаційної картки (далі – Закон), до фактів, які підлягають реєстрації актом цивільного стану, віднесено: народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

До нововведень, запроваджених згаданим Законом, слід віднести також можливість реєстрації актів цивільного стану іноземними громадянами і біженцями, що є особливо актуальним з огляду на те, що протягом останніх років Ефіопія стала притулком для більш ніж 900 тис. біженців із сусідніх країн – Еритреї, Південного Судану, Судну, Сомалі та Ємену. При цьому, реєстрація іноземних громадян провадиться виключно в столиці Ефіопії м. Аддис-Абеба, а біженців і вихідців з ефіопської діаспори – у тих адміністративних центрах, де вони проживають.

Адміністративними центрами, які надають послуги з реєстрації актів цивільного стану іноземним громадянам і біженцями, є Національна служба безпеки та розвідки Ефіопії (п.п.3 п.7 Закону), а військовослужбовцям –Міністерство оборони Ефіопії (п. 9 Закону).

Мовами, якими здійснюються записи в книзі реєстрації актів цивільного стану, є державна амхарська та мова одного з дев’яти адміністративно-територіальних регіонів країни. При цьому, свідоцтва на підтвердження певного факту виписуються амхарською та англійською мовами.

Акти цивільного стану реєструються на звернення заявника разово з внесенням всієї детальної інформації, що може бути використана з юридичною, адміністративною чи статистичною метою (п.17 Закону).

ЦК Ефіопії та п. 18 Закону про реєстрацію актів цивільного стану та національної ідентифікаційної картки визначаються строки, протягом яких службовець зобов’язаний зареєструвати акт та видати відповідне свідоцтво: для народження – три місяці, для смерті, шлюбу / розірвання шлюбу – один місяць.

 

Реєстрація народження

За показником вікової структури населення Ефіопія має прогресивний тип, коли майже 48% населення складають діти віком до 18 років. При цьому, 90% з них є незареєстрованими. Для неповнолітніх реєстрація народження є важливим, оскільки надає можливість подальшого повноцінного доступу до загальних соціальних послуг, захисту всіх прав, що надаються за громадянством.

Відповідно до положень ЦК Ефіопії, дитина вважається життєздатною, якщо вона прожила більше ніж 48 години після народження.

Пунктом 24 Закону дається перелік установчих даних, що міститься в записі про народження.

Заявити про народження дитини можуть батьки дитини, опікун або особа, яка взяла на себе обов’язки з піклування за дитиною. Будь-яка особа, яка дізналась про факт покинення дитини чи у разі, коли батьки дитини невідомі, може заявити до поліції чи іншого відповідного органу. Відтак службовці цих установ наділені правом заявити про народження в найближчому відділі реєстрації актів цивільного стану протягом трьох днів з дати отримання такого повідомлення (п. 26 Закону).

Перед реєстрацією службовець відділу реєстрації актів цивільного стану витребує від заявника інформацію щодо імені дитини. Якщо ім’я дитини не надано заявником або воно не відповідає встановленим звичаєвим нормам, службовець відділу реєстрації актів цивільного стануможе присвоїти ім’я на власний розсуд (п. 27 Закону).

Місцем реєстрації народження є відділ державної реєстрації актів цивільного стану, найближчий до місця проживання заявника, або місце, щодо якого прийняте рішення суду у випадках усиновлення та визнання батьківства дитини (п. 28 Закону).

У разі народження дитини у медичному закладі, його керівник має право оголосити про народження шляхом видачі листа-повідомлення для подальшого представлення до відділу реєстрації актів цивільного стану(п.29 Закону).

Відповідне свідоцтво видається особі, яка заявила про реєстрацію народження.

 

Реєстрація смерті

Пунктом 38 Закону визначається перелік установчих даних, що міститься у записі про смерть.

Будь-яка особа, яка проживала з померлим, має право звернутись із заявою про реєстрацію смерті. Якщо померлий проживав сам, то його родичі, близькі сусіди або інша особа, яка дізналася про смерть, може заявити про реєстрацію смерті. Поліція, отримавши відповідне повідомлення, протягом трьох днів може заявити про реєстрацію смерті у разі, якщо особу померлого не встановлено (п. 39 Закону).

Смерть військовослужбовця під час виконання ним своїх обов’язків може бути зареєстрована особою, визначеною Міністерством оборони Ефіопії, на яку покладено обов’язки працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У даному випадку заявником виступає командир військової частини, де проходила службу померла особа (п. 40 Закону).

Якщо смерть трапилася в медичному закладі, то ця установа видає лист-повідомлення (довідку) про смерть з установчими даними померлого та причиною смерті особі, яка в подальшому заявляє про реєстрацію смерті до відділу реєстрації актів цивільного стану, територіально найближчого до медичного закладу.

Відтак місцем реєстрації смерті може бути відділ державної реєстрації актів цивільного стану, найближчий до місця проживання померлого або місця настання смерті чи знаходження тіла.

Відповідне свідоцтво видається особі, яка заявила про реєстрацію смерті.

 

Реєстрація шлюбу

Пунктом 30 Закону визначається перелік установчих даних, що міститься в записі про одруження.

Якщо шлюбна церемонія відбувається у присутності працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану, то він зобов’язаний негайно здійснити процедуру реєстрації. Якщо ж церемонія проводиться за релігійними (звичаєвими) канонами, то наречені мають представити відділу державної реєстрації актів цивільного стану докази реєстрації шлюбу, які повинні містити: ім’я, вік і місце проживання обох членів подружжя, дата та місце одруження, ім’я та місце проживання свідків (п. 31 Закону).

Місцем укладення шлюбу може бути як місце, визначене за взаємним рішенням наречених, так і місце їх проживання чи мешкання їхніх батьків (п. 32 Закону).

Відповідні свідоцтва оформлюються у двох екземплярах і видаються кожному з подружжя.

Реєстрація розірвання шлюбу

Пунктом 34 Закону визначається перелік установчих даних, що міститься в записі про розірвання шлюбу.

Подружжя чи одна сторона, які бажають розірвати шлюб, повинні представити копію рішення суду до територіально найближчого до нього відділу реєстрації актів цивільного стану для реєстрації розірвання шлюбу.

Відповідні свідоцтва оформлюються у двох екземплярах і видаються кожній стороні.

Автор: Олександр Босак, третій секретар посольства України у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *